home Blogg Radonmätning – lägenhet

Radonmätning – lägenhet

Enligt miljöbalken 26 kapitel 19 § är det fastighetsägarens ansvar att övervaka radonhalten i inomhusluften. Eftersom höga nivåer av radon kan vara skadliga är det viktigt att regelbundet utföra mätningar. Lagen kräver att fastighetsägaren aktivt planerar och övervakar fastigheten för att förebygga eventuella hälsorisker för de boende.

Det innebär att fastighetsägaren är skyldig att mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder för att minska nivåerna om de överskrider 200 Bq/m3 (becquerel/kubikmeter) i en lägenhet. En ackrediterad metodbeskrivning från Strålsäkerhetsmyndigheten bör användas för mätningen, och radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium ska användas.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder ackrediterad radonmätning för lägenheter till bostadsrättsföreningar och flerbostadshus, vilket är en enkel och prisvärd lösning. Genom att följa vår gör-det-själv-guide, som är baserad på Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, kan ni enkelt utföra mätningen och få ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Mätningen bör genomföras under minst 60 dagar under eldningssäsongen, det vill säga från 1 oktober till 30 april. 

Om ni som äger en bostadsrättsförening eller flerbostadshus har svårt att själva genomföra en radonmätning eller är osäkra på antalet lägenheter som ska mätas och var spårfilmsdosorna ska placeras, så finns vi här för att hjälpa er.

På Radonmätning.se erbjuder vi en komplett lösning för bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus i Storstockholmsområdet, Lund och Malmö. Vi tar hand om alla steg i processen, inklusive beräkning av antal mätpaket för alla huskroppar, kontakt med boende, placering av spårfilmdosor, insamling och protokollskrivning, analys av ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium, kontroll av mätresultat och en sammanställning av dem samt kommunikation med kommunen (miljökontoret).

I vår komplett service ingår även kostnadsfri rådgivning vid förhöjda halter.

Beställ radonmätning för lägenhet här eller begär en offert!